Browse By

Jak vybrat optimální vrták pro vaši aplikaci

Technické a ekonomické aspekty při výběru vrtáku pro profesionální aplikace.

Vrtání v oblasti tváření se často odlišuje od vrtání konvenčního, a to hned v několika ohledech. Především se jedná o daleko větší frekvenci výskytu různě tvarovaných povrchů vrtaných produktů. Tyto operace a jejich náročné podmínky vyžadují specifickou nástrojovou strategii.

Vrtání do tvarovaných povrchů či vytváření přerušovaných řezů může být problematické, ať používáte vrták z karbidu, HSS (rychlořezný) vrták, vrták s výměnnou břitovou destičkou nebo vrták s výměnnou hlavicí, jelikož čím nepravidelnější povrch je, tím je i větší riziko odchýlení se. Než se však budeme věnovat odchylce, podívejme se na to, jaký typ vrtáku použít. Budeme brát v potaz jak technické tak ekonomické aspekty.

vrták s VBD

Vrták s VBD od výrobce Iscar.

Pro vrtání otvorů s průměrem 0,5mm a menších a hloubkou vrtání do 70xD (sedmdesátinásobek průměru vrtáku) se nejlépe hodí vrtáky karbidové. Pokud jsou cílem otvory většího průměru při hloubce vrtání do 5xD, bude nejefektivnější volbou vrták s výměnnou vrtací hlavicí. Pro všechny typy aplikací se doporučuje vnitřní chlazení.

Důležitým faktorem, který je při výběru nutno brát v potaz je i ekonomická stránka prováděné aplikace. Pro menší počty obrobků, kde čas obráběcího cyklu a cena jednoho vrtu nejsou kritické, postačí HSS vrták. Pro větší počty bude vhodnější vrták karbidový, a to přesto, že pořizovací náklady jsou vyšší. Karbidový vrták totiž operuje při vyšších rychlostech a splňuje i náročnější obráběcí požadavky. Tím pádem se snižuje cena vrtu a zvyšuje se výkon.

vrták s výměnnou hlavicí

Vrták s výměnnou hlavicí (Iscar)

Nicméně pro vrty od 0,5mm a výše, při hloubce do 5xD, zajistí nejlepší časový cyklus a cenu vrták s výměnnou hlavicí. Úspora je dána skutečností že do kontaktu se stěnou vrtu přichází méně materiálu, vzniká tedy i menší tření, což umožňuje vyšší pracovní rychlosti. Oproti HSS vrtákům není nutno provádět opravy. Kompromis však spočívá v preciznosti vrtu (tolerance průměru a lokace vrtu). Je to tím, že vrtáky s výměnnou hlavicí mají větší sklon k vychýlení se, než vrtáky z karbidu.

Pro minimalizaci výchylky a zlepšení preciznosti vrtu existuje celá škála strategií. Lze využít kompenzační upínací techniku nástrojů. Při vrtání do nepravidelných povrchů se doporučuje provést nejprve pilotní vrt.

Výběr optimálního vrtáku pro vaši aplikaci může být složitou záležitostí. Proto závěrečná rada zní: Vyberte si dobrého dodavatele vrtáků, takového, který vám pomůže s optimalizací a vyznačuje se odborností.

Nechejte si odborně poradit s výběrem vrtáku